ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

PRIMĂRIA COMUNEI SELEUŞ

Nr. 2118/A din 30 septembrie 2016

ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA SELEUȘ, județul ARAD anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale cu nr. 189/1, 189/3, 189/5 şi 457, începând cu data d 06.10.2016 pe o perioadă de 60 de zile, la sediu Primăriei Comunei Seleuş, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primar,

Cristian BRANC

Updated: octombrie 3, 2016 — 2:59 pm
Comuna Seleuș - județul Arad © 2016 Frontier Theme