Concurs pentru funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite Locale

ANUNŢ

Primăria Comunei Seleuş, judeţul Arad, organizează în perioada 5-8 mai 2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite Locale.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Seleuş în data de 5 mai 2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 8 mai 2017, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Seleuş din localitatea Seleuş, nr. 200, judeţul Arad.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  • Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 6 luni.

Condiţile de participare, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Seleuş şi la numărul de telefon: 0257/329101.

Primar,

Cristian BRANC

Updated: aprilie 19, 2017 — 3:57 am
Comuna Seleuș - județul Arad © 2016 Frontier Theme