Anunț de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact :

  • U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad,

  • C.U.I. 3518873,

  • Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,

  • Cod poștal 317290,

  • Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com

  • Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu în suprafață totală de 47,10 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în localitatea Seleuş, la numărul administrativ 102, comuna Seleuș, județul Arad, compus din: cameră în suprafață de 15,15 mp ., înscrisă C.F. nr. 300012-C1-U2 Comuna Seleuș, nr. cad. 227/III, nr. top. 415-416/a/2/III; hală în suprafață de 30,28 mp și magazie în suprafață de 1,67 mp., înscrise în C.F. nr. 300012-C1-U1 Comuna Seleuș, nr. cad. 227/IV, nr. top. 415-416/a/2/IV.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din data de 22.05.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: pe suport de hârtie şi/sau pe suport magnetic de la sediul autorității contractante.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei Comunei Seleuș, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Primăria Comunei Seleuș, Compartimentul achiziții publice, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei, se poate achita cu numerar la caseria primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.02.2021, ora 10.00.

  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar..

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.02.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, cod poștal 317290.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arad, Secția a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Arad, Bulevardul V. Milea nr. 2, judeţul Arad, fax: 0257256484,

e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:08.01.2021.

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support