Anunț – organizare examen de promovare

Nr. 2874 din 27 iulie 2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr.1932/2009, modificat prin Ordinul nr.4763/2012 al Preşedintelui A.N.F.P., art.477, art.480, art.481, art. 618 alin.(23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi art.144 – art.147 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Comunei Seleuș, cu sediul în sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, organizează examen de promovare în clasă, în data de 11 august 2021- proba scrisă, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Seleuș care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, și dețin următoarele funcții publice de execuție:

referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul Taxe și impozite locale;

 

Calendar desfășurare examen:

  • Depunere dosare: 27.07.2021 – 02.08.2021;

  • Selecție dosare: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a dosarelor;

  • Proba scrisă: 11.08.2021, ora 1000;

  • Interviul: data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare: sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în str. G-ral Praporgescu nr.14, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

Condiții de participare la examen conform prevederilor art 481 din OUG 57/2019:

  1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

  2. că nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Comunei Seleuș în termen de 5 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei și la afișierul instituției.

Selecția dosarelor de examen are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet a Comunei Seleuș.

Dosarul de examen, depus de către fiecare candidat la examenul de promovare în clasă, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

– cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

– diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

– adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Bibliografie și tematică:

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1.

Constituţia României

Integral

2.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Titlul I și II ale părții a VI-a,

3.

Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completărele ulterioare

Integral

4.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

6.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

7.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare

Integral

8.

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Titlu IX

9.

Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I, II, III, VII, și VIII

Relații suplimentare privind actele necesare, condițiile de participare la examen și bibliografia se pot obține la :

– Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod poștal 317290;

-telefon: 0257 329 101

-fax: 0257 329 343

-e-mail: primaria@comuna-seleus.ro

-numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia publică deţinută: Branc Doina-Floarea, referent, clasa III, grad profesional superior – secretarul comisiei de concurs.

Primar,

Cristian BRANC

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support