ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad,

C.U.I. 3518873,

Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,

Cod poștal 317290,

Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com

Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

Persoană de contact: Truț Dorin-Lucian, secretar general UAT Comuna Seleuș

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren în suprafață de 10.000 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 305541 Seleuș, nr. cadastral 305541, în vederea realizării unor construcții industrial.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din data de 29.03. 2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Seleuș.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Primăria Comunei Seleuș, Compartimentul achiziții publice, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

150 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Seleuș.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.10.2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 03.11.2021, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:

04.11.2021, ora 10.00 la Primăria Comunei Seleuș.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Arad, Secția a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Arad, Bulevardul V. Milea nr. 2, judeţul Arad, fax: 0257256484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.10.2021.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support