Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere spațiu domeniul public

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

  • U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad,

  • C.U.I. 3518873,

  • Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,

  • Cod poștal 317290,

  • Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com

  • Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

-spațiu situat în sat Seleuș, nr. 197, aparţinând domeniului public, cu destinaţia de birou, având 23,43 mp, număr CF 300042, număr cadastral 300042.

-Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din data de 27.03.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Seleuș, județul Arad.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul autorității publice, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Seleuș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.07.2023, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.07.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200,comuna Seleuș, județul Arad, cod poștal 317290.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.07.2023, ora 12.00, Primăria Comunei Seleuș, județul Arad.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arad, Secția a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Arad, Bulevardul V. Milea nr. 2, judeţul Arad, fax: 0257256484,

e-mail: tr-arad-reg@just.ro

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support