ANUNȚ privind vânzare unor bunuri imobile – terenuri destinate realizării unor construcții industriale nepoluante

1. Informații generale privind autoritatea contractantă:

U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad, C.U.I. 3518873,

Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,

Cod poștal 317290,

Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com

Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

Persoană de contact: Truț Dorin-Lucian, secretar general UAT Comuna Seleuș

2. Informații generale privind bunuri imobile –

Terenuri destinate realizării unor construcții industriale nepoluante, identificate astfel:

– teren în suprafață de 4.412 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 309688, nr. cadastral 309688;

– teren în suprafață de 4.446 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 309691, nr. cadastral 309691;

– teren în suprafață de 4.549 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 309692, nr. cadastral 309692.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Seleuș.

3.2 Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Taxe și impozite locale, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al documentației de atriburie, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Seleuș.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.09.2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 11.09.2023, ora 16:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, cod poștal 317290.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.09.2023, ora 10.00 la sediul Comunei Seleuș.

 

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, Arad, Bulevardul Vasile Milea nr. 2, judeţul Arad, fax: 0257256484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support