ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA SELEUȘ, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 7, 9, 10 si 19, începând cu data de 15.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei SELEUȘ, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuş

REZULTATELE

selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Seleuş

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Dragalina Darius Dumitru

RESPINS

Candidatul nu îndeplinește condiția specifică de vechime necesară exercitării funcţiei contractuale

Afișat, azi 14.12.2018, ora 12:00

Termenul de contestatie este de o zi lucrătoare de la data afișării.

COMISIA DE CONCURS

Anunț – concurs recrutare – funcție contractuală vacantă / p.nedeterminată / inspector IT / grad 1 / compartiment IT

ANUNŢ

Primăria Comunei Seleuş, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al primarului Comunei Seleuş.