Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, COMUNA SELEUȘ, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „COMUNA SELEUȘ”, „Instituția”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

www.comuna-seleus.ro este website-ul oficial al COMUNEI SELEUȘ pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activităților unității administrativ-teritoriale a COMUNEI SELEUȘ și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție.

Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă în mod constant, actualizat, exact și complet accesul utilizatorilor la informații publice, acte normative, dispoziții ale primarului, hotărâri ale Consiliului Local SELEUȘ, anunțuri publice, reglementări și știri în legătură cu activitățile COMUNEI SELEUȘ sau de interes general.

De asemenea, în scopul eficientizării procesului de comunicare dintre cetățeni și Primăria Comunei Seleuș, în cadrul website-ului www.comuna-seleus.ro am implementat o aplicație informatică prin care vă facilităm, rapid și de pe orice dispozitiv, accesul online la posibilitatea de a adresa și înregistra diverse cereri, sesizări sau solicitări către instituție, inclusiv pentru a verifica stadiul solicitării depuse de dumneavoastră.

Instituția nu poate garanta, însă, că paginile website-ului nu conțin erori, dar vă asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea lor și realizarea unei informări corecte.

 

COMUNA SELEUȘ are sediul social în localitatea Seleuș, str. Principală, nr. 200, județul Arad, este operator de date cu caracter personal și în această calitate prelucrează datele cu caracter personal ale contribuabililor, petiționarilor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), ale angajaților precum și ale altor persoane fizice care se adresează instituției noastre, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru contribuabili și a activităților suport specifice administrației publice locale.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea COMUNEI SELEUȘ, pentru a depune diverse cereri de interes prin intermediul platformei online sau pentru a verifica stadiul soluționării cererii dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului COMUNEI SELEUȘ – www.comuna-seleus.ro

COMUNA SELEUȘ se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să interacționați cu website-ul nostru, pentru:

   • a depune cereri, sesizări prin registratura online a instituției,

   • a verifica starea cererii/ solicitării depuse,

   • a trimite orice cerere către primărie prin utilizarea formularelor electronice:

   • solicitare de orice tip (Solicitări generale),

   • eliberarea certificatului fiscal (Taxe și Impozite),

   • eliberarea unei adeverințe de rol (Registrul Agricol),

   • emiterea/ prelungirea certificatului de urbanism (Urbanism),

   • efectuarea anchetei sociale (Asistență socială),

   • solicitare informații de interes public (Relații cu publicul),

   • a trimite sugestii sau recomandări pentru îmbunătățirea formularelor existente,

   • a raporta online diverse aspecte sesizate de cetățeni pe raza Comunei Seleuș la secțiunea dedicată sesizărilor,

va fi necesară furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare prin completarea formularelor de contact pe care le regăsiți la secțiunile: REGISTRATURĂ ONLINE, FORMULARE ELECTRONICE, SESIZĂRI.

Prin accesarea oricăreia din aceste secțiuni, veți fi direcționat către o aplicație informatică/ platformă web destinată managementului documentelor furnizată de un împuternicit al instituției (ADWIN SOFTWARE S.R.L.), care, în condiții contractuale și de securitate informatică a prelucrării a datelor cu caracter personal, asigură instituției noastre serviciul electronic de registratură electronică și management al documentelor. Furnizorul aplicației și-a implementat măsurile organizatorice și tehnice de protecție a datelor cu caracter personal procesate și stocate și garantează protecția și securitatea datelor cu caracter personal procesate și stocate de către angajații săi.

Prin urmare, pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal completate de dumneavoastră în formularele de contact pe care le regăsiți atunci când accesați secțiunile din cadrul website-ului, după cum urmează:

 1. La secțiunea REGISTRATURĂ ONLINE/ Sesizări sau Adaugă sesizare, aveți posibilitatea de a ne transmite orice raportare legată de diverse aspecte sesizate de dumneavoastră pe raza Comunei Seleuș, fiind necesar să ne furnizați: numele și prenumele și adresa de e-mail.

 2. La secțiunea REGISTRATURĂ ONLINE/ Verificarea stării solicitărilor depuse, aveți posibilitatea de a verifica stadiul soluționării unei cereri depuse, fiind necesar să ne furnizați: numele și prenumele, numărul și data cererii.

 3. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Solicitări generale/ Trimite orice cerere către primărie: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon.

 4. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Taxe și Impozite/ Cerere eliberare certificat fiscal – persoană fizică: numele și prenumele, adresa de domiciliu, calitatea solicitantului (proprietar, coproprietar, mandatar, etc), numărul actului care atestă calitatea, datele de identificare ale actului de identitate (tipul, seria, numărul), CNP, rolul nominal unic, adresa de email, date despre proprietate/ bunurile impozitate (categoria: imobile/ mijloace de transport, adresa unde sunt înregistrate), scopul/ destinația actului solicitat, adresa de email.

 5. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Taxe și Impozite/ Cerere eliberare certificat fiscal – persoană juridică, sunt necesare datele cu caracter personal despre reprezentantul persoanei juridice: numele și prenumele, adresa de domiciliu, calitatea (acționar unic, asociat, administrator, împuternicit, etc), date despre actul de indentitate (tip: carte/ buletin/ act de identitate, pașaport, seria și numărul, emitentul actului și data eliberării), numărul de telefon și adresa de email.

 6. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Registrul Agricol / Cerere eliberare adeverință de rol: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, scopul/ destinația actului solicitat, date cuprinse în CI – anexată cererii.

 7. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Urbanism/ Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism: numele și prenumele, CNP, adresa de domiciliu, calitatea solicitantului (reprezentant persoană juridică, etc), scopul pentru care se emite actul administrativ solicitat, date despre proprietate/ imobilul pentru care se emite certificatul de urbanism (categoria din care face parte imobilul: teren/ construcții/ teren cu construcții, adresa, alte date de identificare/ cadastrale despre imobil), numărul de telefon, adresa de email.

 8. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Urbanism/ Cerere pentru prelungirea certificatului de urbansim: numele și prenumele, CNP, adresa de domiciliu, date despre proprietate/ imobilul pentru care se prelungește certificatul de urbanism (categoria din care face parte imobilul: teren/ construcții/ teren cu construcții, adresa, alte date de identificare despre imobil),numărul de telefon, adresa de email, informații despre certificatul de urbanism pentru care se solicită prelungirea.

 9. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Asistență socială/ Cerere efectuare anchetă socială, sunt necesare:

 1. Datele cu caracter personal ale solicitantului: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon, CNP, date despre actul de identitate (tip: carte/ buletin/ act de identitate, pașaport, seria și numărul), motivul pentru care se solicită ancheta socială.

 2. Datele cu caracter personal ale persoanei pentru care se solicită ancheta socială: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon, CNP, date despre actul de identitate (tip: carte/ buletin/ act de identitate, pașaport, seria și numărul).

 1. La secțiunea FORMULARE ELECTRONICE/ Relații cu publicul/ Cerere solicitare informații de interes public, sunt necesare următoarele date ale solicitantului: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon, interesul manifestat de solicitant (documentele pe care le solicită), profesia (opțional).

 2. La secțiunea SESIZĂRI, sunt necesare: numele și prenumele și adresa de e-mail.

Suplimentar, pentru justificarea cererii și soluționarea acesteia conform opțiunilor selectate pe website de dumneavoastră, este necesară încărcarea în cadrul formularelor de contact a anumitor documente doveditoare, care includ date cu caracter personal sau informații ce pot identifica direct sau indirect o persoană fizică, cum sunt, în funcție de compartimentul căruia vă adresați: copia actului de identitate, extrasul de carte funciară, plan cadastral, certificat de urbanism, documentul privind achitarea taxei, sau orice alt document suplimentar încărcat de dumneavoastră în sprijinul cererii, inclusiv fotografii.

Vă rugăm să rețineți că furnizarea informațiilor cu caracter personal marcate cu asterisc (*) prin intermediul formularelor noastre de contact cu privire la transmiterea unei cereri/solicitări este obligatorie pentru a putea răspunde solicitării primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor, sesizărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului.

De asemenea, suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, este necesar să vă informăm despre faptul că website-ul www.comuna-seleus.ro colectează în mod automat informații tehnice despre dumneavoastră, care identifică doar activitatea de vizitator sau utilizator al website-ului, atât ca urmare a simplei accesări a site-ului, cât și ca urmare a vizualizării paginilor sau secțiunilor pe care ați dat ”click” cu ocazia utilizării website-ului.

Aceste informații tehnice sunt colectate prin mijloace automate, respectiv prin modulele cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), și identifică informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului.

Acestea sunt date statistice, referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat (pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.)

Website-ul nostru include și alte linkuri/adrese de interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri pe care Instituția noastră nu le controlează (de ex: www.sgg.gov.ro ). După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituţii sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Comuna Seleuș nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 1. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

COMUNA SELEUȘ prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.comuna-seleus.ro în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor administrației publice locale și emiterea actelor administrative pentru contribuabili/ cetățeni/ petenți, respectiv a activităților suport specifice administrației publice prin intermediul website-ului.

 • Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, cereri primite online.

 • Îndeplinirea oligațiilor legale specifice administrației publice locale.

 • Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice locale.

 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic.

 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului.

 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.

 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (de ex: activitatea de arhivare, activitatea de soluționare a cererilor de informații de interes public și a petițiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a activității de soluționare a petițiilor).

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea instituției noastre, respectiv furnizarea serviciilor publice de interes local către cetățeni și emiterea actelor administrative în legătură cu: serviciile comunitare de utilitate publică (alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local), impozitele și taxele locale, registrul agricol, urbanism și amenajarea teritoriului, arhivă, registratură, relații publice, cultura, ordinea publică, protecția și refacerea mediului, administrarea domeniul public și privat al Comunei, etc.

 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a asigura funcționalitatea site-ului, de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor COMUNEI SELEUȘ și ale partenerilor săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMUNA SELEUȘ prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor instituției.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de arhivare, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea sau distrugerea datelor, conform procedurilor legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanei vizate. Conform legii, anumite date/informații vor fi păstrate în arhiva instituției permanent.

Informațiile colectate de cookies sunt prelucrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor mai sus menționate și vor fi stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 1. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, COMUNA SELEUȘ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității instituției prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, găzduire web, dezvoltare software), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea autorităților competente de control ale statului, în baza unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la COMUNA SELEUȘ, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către instituție și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la COMUNA SELEUȘ rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la COMUNA SELEUȘ, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care COMUNA SELEUȘ are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către instituție. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;

  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la COMUNA SELEUȘ restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

 3. (iii) COMUNA SELEUȘ nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către COMUNA SELEUȘ către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care COMUNA SELEUȘ are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către COMUNA SELEUȘ.

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al COMUNEI SELEUȘ din localitatea SELEUȘ, str. Principală, nr. 200, jud. Arad, sau prin e-mail la: primaria@comuna-seleus.ro.

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0727 923 915

Email: dpo@comuna-seleus.ro

Versiune publicată la data de: 10.03.2021

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support