Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate pe domenii de activitate:

 • Comisia nr. 1 – “Programe de dezvoltare economico-socială , buget , finanţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului , servicii şi comerţ”:

 1. MILA DANIEL-VIOREL – preşedinte;

 2. URSU GHEORGHE – secretar;

 3. DOPŞA GHEORGHE-FLORIN;

 4. BĂLICA IOAN;

 5. LUNGA GHEORGHE.

 • Comisia nr. 2 – „Administraţie publică locală , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”:

 1. OANĂ IONEL – preşedinte;

 2. VANCEA ALEXANDRU – secretar;

 3. MAGDA MARIUS-MIHAI.

 • Comisia nr. 3 – “Învăţământ , sănătate , cultură , protecţie socială , sport si agrement”:

 1. LUNGA VIOREL-DANIEL – preşedinte;

 2. RANCA IOAN-TEOFIL – secretar;

 3. SUCIU MIRCEA.